Anticonceptie spreekuur

Sinds 2014 zijn verloskundigen bevoegd om orale anticonceptie en spiralen voor te schrijven en te plaatsen. Een logisch vervolg op de voorlichting die wij in het kraambed geven over anticonceptie. Wij vinden het een positieve ontwikkeling voor bevallen vrouwen dat zij hiervoor bij ons terecht kunnen. Veerle en Marike hebben daarom aanvullende scholing gevolgd en een anticonceptiespreekuur opgezet. Naast hun bevoegdheid hebben ze hierdoor ook de bekwaamheid om kwalitatief goede anticonceptiezorg te bieden.

Bel 020-2103170 indien je meer informatie wilt over anticonceptie in het algemeen, of een afspraak wilt maken voor het plaatsen van een spiraal door Veerle of Marike.

Alvast goed om te weten:
– Je kan een spiraal laten plaatsen ongeveer 10 weken na je bevalling.
– Aan het voorschrijven van anticonceptie gaat altijd een (telefonisch) consult met Veerle vooraf.
– De kosten van het spiraal zelf worden door de meeste verzekeraars niet vergoed. Het plaatsen wel, maar check bij je zorgverzekeraar of er verschil is tussen plaatsing bij je huisarts of verloskundigen als je niet voor verrassingen wilt komen te staan.
– Het plaatsen van een spiraal kost in 2019 €63,53.