Centering Pregnancy

Als enige praktijk in het centrum van Amsterdam leveren we bij amstermam zorg via het Centering Pregnancy model. Een innovatieve manier van zorg waar we erg enthousiast over zijn. Waarom?

• Meer tijd, aandacht & informatie dan
bij de traditionele zorg.

• Betere voorbereiding op de bevalling, kraamtijd en ouderschap en hierdoor
blijere ouders.

• Je leert mensen kennen in dezelfde levensfase en stad als jij.
Vrouwen voelen zich hierdoor meer gesteund in het moederschap.

Centering Pregnancy: hoe werkt het?

Elke groep komt 10 keer bij elkaar: 9x tijdens de zwangerschap (mogelijk 10-14 keer, afhankelijk van wanneer je bevalt) en 1x na de bevalling. De groepsbijeenkomsten duren twee uur. Hierbij is er veel meer tijd en aandacht dan tijdens een regulier consult (15-20 minuten). Per sessie behandelen we samen diverse onderwerpen en is er een 1 op 1 moment met de verloskundige voor lichamelijk onderzoek.
Wij vinden het bieden van een veilige plek voor het stellen van vragen en het uitwisselen van gedachten erg belangrijk. Daarom werken we met vaste groepen. Hierdoor ontstaan bijzondere en langdurige banden met andere vrouwen die zich in dezelfde levensfase bevinden.

Wij werken in 2 teams van 3 verloskundigen: team West & team Oost.
Naast jouw vaste groep zie je 9 sessies een vast gezicht van de begeleidende verloskundige & co-begeleider*. Als de uitgerekende datum nadert zal de groep steeds kleiner worden; enkele zwangeren bevallen vroeger, sommige later. In deze laatste periode ontmoet je een 2e verloskundige en wordt de frequentie van de afspraken wekelijks.
Zo heb je rond je bevalling twee van de drie verloskundigen uit jouw team gezien.
*onder voorbehoud van vakanties & ziekte.

Wanneer je contact met ons opneemt voor acute zaken (zoals pijn, bloedverlies of de bevalling) tref je een verloskundige uit het team waar je in zit. Alleen in weekenden, vakanties of bij ziekte kan het zijn dat je een verloskundige treft uit het andere team van amstermam. Al onze verloskundigen hebben altijd toegang tot je medisch dossier en jouw zorgplan.

 
 
Jouw traject bij amstermam

POSITIEVE TEST
Je meld je (bij voorkeur) via de website aan en onze assistent Niken of Donna neemt telefonisch contact met je op. We plannen (indien je wenst) een vroege echo rond 8 weken om te zien of er een hartje klopt, en een intake. Je krijgt een uitnodiging voor onze Vroege Voorlichting via Zoom. Hier maak je kennis met de praktijk en onze werkwijze. Ook is er ruimte om vragen te stellen. Iedereen is welkom om deze voorlichting bij te wonen. Geef je op via mail@amstermam.nl.

INTAKE 8/9 weken
Een van de verloskundigen uit jouw team ontvangt jou en je partner voor een intake op een van onze locaties. Voorafgaand aan deze afspraak ontvangen we graag een ingevulde vragenlijst per mail, zodat er uitgebreid tijd overblijft om elkaar te leren kennen en al je vragen te beantwoorden (60 minuten).

TERMIJN ECHO rond 11 weken
Om te weten hoever je zwanger bent maken we een echo tussen 10+4 en 12 weken.
Je wordt op basis van jouw termijn in een Centeringgroep ingedeeld.

NIPT vanaf 11 weken
Indien gewenst kun je je aanmelden voor de NIPT (niet-invasieve prenatale test). Deze test is een bloedonderzoek en niet schadelijk voor de baby. In een lab wordt onderzocht of er aanwijzingen zijn naar het syndroom down-, edwards- of patausyndroom. Meer informatie ontvang je van ons per mail. En kun je ook hier vinden: https://www.pns.nl/nipt/hoe-gaat-de-nipt

ETSEO rond 13 weken
Tussen de 12+3 en 14+3 weken kun je een 13-weken echo laten maken. Tijdens deze medische echo wordt gekeken of jullie kind lichamelijke afwijkingen heeft.
Deze echo vindt plaats op onze locatie in West.

START CENTERING PREGNANCY rond 14/15 weken
Sessie 1-4: elke 4 weken
Sessie 5-9 elke 2 weken
Sessie 10-14 indien nog niet bevallen: wekelijks

Alle data voor jouw groep staan al vast, dat maakt het makkelijk voor je om te plannen. Wist je dat je officieel vrij krijgt voor deze bijeenkomsten? We hebben een brief opgesteld voor je werkgever en indien gewenst geven we deze aan je mee.

De Centering Pregnancy bijeenkomsten worden gegeven op het Westerdok 808 door team West en op de Laagte Kadijk 148 door team Oost.

TWINTIG WEKEN ECHO rond 20 weken
Tussen de 19 en 21 weken kun je een 20-weken echo laten maken (SEO), Tijdens deze medische echo wordt de gezondheid van jullie kindje beoordeeld. Kosten hiervan worden vergoed door de verzekering. Wij sturen je per mail mail meer informatie over deze echo.

LIGGINGS ECHO 34-36 weken
Tijdens deze echo kijken we of de baby met het hoofd of de billen naar beneden ligt. Kosten hiervan worden vergoed door de verzekering.

CENTERING PREGNANCY terugkomdag
Als iedereen is bevallen zien we elkaar allemaal nog eens terug. Deze datum wordt geprikt n.a.v. de laatst bevallen zwangere.

Wil je graag meer weten over ons, de praktijk en zorgverlening? In onze Online Vroege Voorlichting leer je ons kennen en is er alle ruimte voor het stellen van vragen. Deelname is vrijblijvend, we vinden het leuk om je te ontmoeten!
Meld je aan via mail@amstermam.nl Tot snel!