Cliëntenraad OLVG-West

____________________________________

Er is een vacature voor de cliëntenraad van het OLVG West. Wij werken met 12 andere praktijken in Amsterdam Centrum en West, samen met het OLVG west in een Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV). Gezamenlijk spannen wij ons in voor zo goed en fijn mogelijke verloskundige zorg.

Behalve kwaliteit van zorg, is ook de ervaring van zwangeren en hun partners belangrijk. Daarom is er een cliëntenpanel opgericht met zwangeren en reeds bevallen vrouwen en/of partners om ons te voorzien van gevraagde en ongevraagde feedback. We nodigen je van harte uit om jouw waardevolle blik en ideeën met ons te delen. Lees hieronder de vacature:

Wij zijn op korte termijn opzoek naar:

Deelnemer(s) Cliëntenraad

Wij, VSV Amsterdam West, bestaande uit het OLVG West en 13 verloskundigenpraktijken, zijn volop bezig met ontwikkelen en verbeteren van de geboortezorg in jou regio. In dit proces willen we graag gehoor geven aan de ervaringen, wensen en ideeën van onze cliënten, ( (ex)zwangeren / partners).
Dit willen wij faciliteren door het oprichten van een cliëntenraad als adviesraad, bestaande uit ongeveer 5 deelnemers. In Amsterdam Oost (OLVG Oost en 6 verloskundige praktijken) fungeert deze cliëntenraad al naar tevredenheid.

De cliëntenraad is in zijn geheel een nieuwe opzet en kan volledig naar eigen hand worden ingevuld met in achtneming van onderstaande doelstellingen.

Doelstelling:
Verbeteren van de geboortezorg in Amsterdam West, door input van de cliënten.

Door:

– Geven van gevraagd en ongevraagd advies
– Ervaringen delen met de geboortezorg in Amsterdam West
– Aangeven van geboortezorgbehoefte in de nabije toekomst (wensen, ideeën en verwachtingen)
– Medebeoordeling voorlichtingsmateriaal (folders, voorlichtingsbijeenkomsten, website)
– Medeboordeling uitwerkingen werkgroepen (of mee lezen)
– Zo nodig vergaderingen bijwonen

Profiel kandidaat:

– Man / vrouw, die afgelopen 10 jaar geboortezorg heeft ontvangen
– Affiniteit met het verbeteren van (zorg)processen
– Heeft een kritische, opbouwende visie op geboortezorg
– Heeft out of the box ideeën
– Nederlandse taal mondeling en schriftelijk vaardig
– Per 1 september beschikbaar, voor (geschat) 4 uur per maand

Wat bieden wij:

– Ruimte voor inspraak in ontwikkeling van de geboortezorg in Amsterdam
– Ondersteuning in oprichten van de cliëntenraad
– Reis- en onkostenvergoeding
– Faciliteren van vergaderruimte

Bij interesse graag een brief met korte motivatie voor deelnemen in de raad, mailen naar
b.hermsen@olvg.nl