COVID-19

Laatste wijziging: 29/7/2021


Op dit moment gelden ter voorkoming van het verspreiden van Covid-19 bij amstermam de volgende afspraken:

– Partners zijn welkom bij iedere afspraak. Kinderen in de kinderwagen ook.

– Heb je klachten die passen bij Covid-19 dan kun je pas na een negatieve coronatest terecht op ons spreekuur. Wij verzoeken je na een negatieve test maar met nog wel klachten, een mondmasker te dragen. 

– Bij de echo verzoeken we je een mondmasker te dragen, dit omdat de echoscopiste geen 1,5 meter afstand kan houden.

– Op alle locaties vragen wij van jullie je handen te desinfecteren bij binnenkomst en 1,5 meter afstand te houden.

-Alle voorlichtingen bij amstermam zijn nog digitaal vanwege de groepsgrootte.


The following agreements currently apply to prevent the spread of Covid-19 at amstermam.

-Partners are welcome at every appointment. Kids in the pram too.

– If you have complaints that match Covid-19, you can only go to our consultation hour after a negative corona test. We request that you wear a mouth mask as long as you have these complaints.

– During the ultrasounds you are requested to wear a mouth mask, because we cannot keep a distance of 1.5 meters.

– At all locations we ask you to disinfect your hands upon arrival and keep 1.5 meters distance.

-Information sessions at amstermam are still online due to the size of the groups.